LIONS LITIGATE LAW FIRM
ЮРИСТИ & РАДНИКИ
Про нас

»
ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ
Станіслав Батрин
Керівник юридичної фірми
Продовжуючи справу, започатковану моїм батьком у 1995 році, я особисто відповідальний за правові питання, які супроводжує наша фірма.

Ви можете довіритися нам у тій мірі, в якій довіряєте собі: як і Ви, ми не маємо права на помилку, вірно усвідомлюємо цінність часу, значення кваліфікованого юридичного супроводу, та, безумовно, прагнемо успіху!
Станіслав Батрин
Керівник юридичної фірми
Продовжуючи справу, започатковану моїм батьком у 1995 році, я особисто відповідальний за правові питання, які супроводжує наша фірма.

Ви можете довіритися нам у тій мірі, в якій довіряєте собі: як і Ви, ми не маємо права на помилку, вірно усвідомлюємо цінність часу, значення кваліфікованого юридичного супроводу, та, безумовно, прагнемо успіху!
Послуга SEO: SECOND OPINION [друга думка]
Отримайте впевненість у правильному вирішенні Вашого питання : замовте послугу "SEO" - Second Opinion [друга думка], яка надається нашою юридичною фірмою віддалено, у письмовій формі, впродовж 7 днів на тиждень та 24 годин на добу та щодо усіх категорій судових спорів: як тих, що вже перебувають у провадженні суду, так і тих, щодо яких Вами вирішується питання про наступний судовий розгляд.

Заповніть онлайн-форму, долучіть документацію на вивчення без обмеження об'єму, сплатіть мінімальний платіж у зручний спосіб та отримайте кваліфіковану "другу думку" - висновок щодо очікуваних результатів судової справи та відповідні рекомендації щодо посилання або зміни існуючої правової позиції.

Прогнозуйте Ваше майбутнє, заощаджуйте витрати на багаторічний юридичний супровід, цінуйте власний час та спілкування з рідними, і не витрачайте його на судові справи, які не мають перспективи бути вирішеними на Вашу користь.

Приймайте правильні рішення зараз!

Дізнатися подробиці та замовити SEO: +38 [044] 592-12-70
Юридичний супровід господарської діяльності
Приймаючи до уваги орієнтацію фірми на забезпечення стабільності та прогнозованості господарської діяльності наших Клієнтів, ми пропонуємо комплексні послуги :

 • створення компаній, розробка правової документації [статути, положення, інструкції], відкриття рахунків у банках, надання поштової адреси, забезпечення ділового листування, ведення бухгалтерії та звітності, дотримання вимог оподаткування, номінальне управління господарською діяльністю або ж залучення менеджерів
 • поточний юридичний супровід господарської діяльності організацій, установ, товариств, банків, фінансових груп, кредитних спілок, асоціацій, холдингів тощо: від простих до складних операцій
 • супровід діяльності у сфері транспорту, ліцензування перевезень [повний спектр послуг]
 • розробка та правовий супровід процесу укладення договорів, якими опосередковується господарська діяльність [зовнішньоекономічних контрактів]: договорів поставки, купівлі-продажу, енергопостачання, оренди, міни [бартеру], лізингу, бербоут - чартеру тощо
 • участь у перемовинах з приводу укладення угод/договорів в Україні та за кордоном: розробка угод за замовленням, внесення змін, узгодження змісту з контрагентами; подальше припинення/розірвання, оскарження в судовому порядку
 • участь у перемовинах з контрагентами/опонентами з метою вирішення питань належного виконання господарських зобов'язань та врегулювання конфліктів; реструктуризація заборгованості, стягнення боргів
 • вирішення корпоративних конфліктів, які виникають між окремими учасниками/акціонерами товариства та товариством [право власності на частки/акції, участь в управлінні товариством, отримання дивідендів за результатами звітного періоду діяльності товариства, незаконність рішень загальних зборів, оскарження рішень товариства, які суперечать інтересам учасника/акціонера, Статуту та Законам України]
 • представництво інтересів в судах першої, апеляційної, касаційної інстанції [Верховний Суд]: подання заяв, скарг, клопотань, пояснень, участь у судових засіданнях, вирішення усіх процесуальних питань, пов'язаних з судовим та досудовим розглядом справи, оскарження незаконних рішень та дій. Поряд з судами України, забезпечуємо представництво інтересів у судах США, Великобританії, третіх країн, міжнародних судах
 • представництво інтересів у державній виконавчій службі та в роботі з приватними виконавцями з метою виконання судових рішень та інших виконавчих документів, або ж оскарження дій виконавчої служби; виконання рішень іноземних судів в Україні
 • юридичний аудит [виявлення ризиків, невідповідності господарської діяльності, договору, або іншої юридичної дії вимогам закону, рекомендації до завчасного їх усунення з метою уникнення санкцій]
   Юридичні дії у іноземних юрисдикціях
   Пропонуємо прогнозовані операції з захисту капіталів у країнах з високим ступенем захисту права власності та довірою до судової/правоохоронної системи:

   • створення нових або придбання існуючих компаній з діловою історією
   • відкриття рахунків у стабільних іноземних банках на ім'я фізичних осіб та компаній
   • придбання майна від імені іноземних компаній та забезпечення ефективного контролю
   • оптимізація міжнародної господарської діяльності з побудовою структур управління
   • передача грошових коштів та активів у трасти, фонди з метою управління/збереження
   • управління активами [в тому числі, у країнах англосаксонської системи права: Велика Британія, Кіпр], подальше інвестування у нерухомість та бізнес-проекти
   • супровід купівлі-продажу акцій міжнародних корпорацій [Facebook, Google, Apple тощо]
   • забезпечення міжнародних фінансових операцій, пов'язаних з рухом коштів у третіх країнах
   • представництво інтересів перед правоохоронними органами, органами фінансового та митного контролю
   • представництво інтересів в ході перемовин з банками, контрагентами, вирішення конфліктів та узгодження виконання зобов'язань
   • юридичний захист в судах загальної юрисдикції та спеціальних судах, в арбітражі
    Договори: укладення, розірвання, оскарження
    Спеціалізуємося на розробці договорів та інших правочинів, якими опосередковується господарська діяльність або ж приватні відносини між окремими особами/компаніями.

    У сфері господарських відносин, наші фахівці готують договори купівлі-продажу, постачання товарів/продукції, кредитні/іпотечні договори, підряду, правочини у сфері публічно - приватного партнерства, концесії, оренди, лізингу, договори про надання послуг тощо [більше про галузі економіки: у розділі "Галузі надання послуг"].

    Для фізичних осіб: ми розробляємо та аналізуємо договори позики, оренди, міни, дарування, купівлі - продажу, кредитні договори, договори поруки, іпотеки, довічного утримання, змішані договори, які містять елементи різних правочинів, договори у сфері права інтелектуальної власності.

    Послуги позасудові:

    • підготовка нового договору
    • внесення змін до договору
    • розірвання договору
    • припинення договору
    • правова експертиза договору

    Послуги судового оскарження:


    • розірвання договору
    • припинення договору
    • визнання договору недійсним
    • застосування наслідків недійсності договору
    • стягнення боргу за договором
    • примусове виконання договору
    Перемовини з контрагентами та опонентами
    Забезпечуємо проведення фахових перемовин з контрагентами/опонентами з приводу:

    Послуги для компаній:

    • перемовини щодо залучення фінансування, реалізації бізнес - проектів, спільних проектів держави та бізнесу у сфері публічно - приватного партнерства
    • перемовини щодо укладення, виконання та припинення договорів
    • перемовини щодо виплати страхового відшкодування
    • перемовини щодо виплати боргу/виконання зобов'язань/зобов'язань роботодавця перед найманим персоналом
    • досудові перемовини з контрагентами [боржниками, виконавцями, замовниками]
    • перемовини зі стороною у судовому спорі на підставі правової позиції сторін, фактичних обставин та судової практики
    • відстоювання позиції перед органами державної влади, в тому числі, - правоохоронними органами

    Послуги для фізичних осіб:

    • перемовини щодо отримання кредитування, коштів у борг
    • перемовини щодо укладення, виконання та припинення договорів
    • перемовини щодо виплати страхового відшкодування/компенсацій/виплати боргу/виконання зобов'язань/надання послуг/виконання робіт
    • перемовини з роботодавцем/найманим персоналом
    • досудові перемовини з особами, які порушили права та інтереси особи
    • досудові перемовини з органами влади, правоохоронними органами
    • перемовини зі стороною у судовому спорі на підставі правової позиції сторін, фактичних обставин та судової практики
    Оскарження рішень органів державної влади
    Забезпечуємо представництво інтересів громадян та компаній у відносинах з органами державної влади:

    • органами регулювання та контролю: Комісія з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг [НКРЕКП], Державна фіскальна служба України [ДФС], Aнтимонопольний комітет України [АМКУ], Державна служба України з безпеки на транспорті [Укртрансбезпека], Державна служба з питань праці, Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
    • органами забезпечення законності: Генеральна прокуратура України, система органів прокуратури, органи внутрішніх справ, Національне антикорупційне бюро України [НАБУ], Державне бюро розслідувань [ДБР], Спеціалізована антикорупційна прокуратура [САП], Служба безпеки України [СБУ], Національне агентство з питань запобігання корупції [НАЗК], Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів [АРМА]
    • вищими органами державної влади: Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
    • органами місцевого самоврядування: сільська, селищна, міська рада та голова відповідної ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст

    Послуги юридичної фірми за проблематикою:

    • скасування незаконних рішень та актів, визнання нечинними
    • визнання дій органів влади протиправними
    • зобов'язання вчинити дії відповідно до вимог законодавства
    • зупинення дії правових актів на час розгляду спору
    • зупинка виконання оскаржуваного акту та рішення
    • захист від кримінального переслідування на досудовій та судовій стадії
    • позасудове врегулювання
    • оскарження та повний юридичний супровід судах
    Представництво інтересів у судових справах
    23 роки поспіль ми відстоюємо права та інтереси Клієнтів у судах першої, апеляційної та касаційної інстанції за наступними категоріями справ

    • Господарські справи:
    • захист права власності: визнання права власності, усунення перешкод у здійсненні права власності, користуванні майном, припинення права власності, витребування майна з незаконного володіння, скасування реєстрації права власності за третіми особами; оскарження дій реєстраторів та нотаріусів
    • стягнення заборгованості, зобов'язання передачі майна, вчинення дій
    • спори про укладення та виконання договорів, визнання договорів недійсними, їх припинення, розірвання
    • спори, які виникають з відносин поруки, застави [іпотеки], неустойки, гарантії, завдатку, притримання
    • спори з питань приватизації та у інших відносинах з державою
    • спори з антимонопольних/конкурентних питань, злиття&поглинання, зміни структури власності/відносин контролю
    • корпоративні спори [між учасниками, акціонерами господарського товариства і товариством, в тому числі, - оскарження угод товариства, які суперечать інтересам учасників [акціонера]
    • оскарження протиправних рішень органів влади про накладення санкцій на суб'єктів господарювання
    • спори про захист права інтелектуальної власності
    • спори про захист ділової репутації компанії
    • справи про банкрутство
    • Цивільні справи:
    • захист права власності: визнання права власності, усунення перешкод у здійсненні права власності, користуванні майном, припинення права власності, витребування майна з незаконного володіння, скасування реєстрації
    • стягнення боргу, зобов'язання передачі майна, вчинення дій на користь позивача
    • спори про укладення та виконання договорів, визнання договорів недійсними, їх припинення, розірвання [позика, оренда, міна, дарування, купівля - продаж, договори кредиту, поруки, застави, іпотеки, договори у сфері права інтелектуальної власності тощо]
    • сімейні спори [питання розірвання шлюбу, поділу майна, аліментів та участі у вихованні дитини, визначення місця проживання дитини, встановлення окремого проживання подружжя]
    • земельні спори [питання реалізації права власності та права користування земельними ділянками]
    • спори з питань спадкування [питання прийняття спадщини, реалізації права на спадщину, усунення від права на спадкування, черговість спадкування, визначення частки у спадщині, відповідальність за боргами та зобов`язаннями спадкодавця]
    • трудові спори [трудові контракти, незаконне звільнення, виплата заробітної плати, питання трудового колективу]
    • Адміністративні справи:
    • визнання протиправним/скасування правового акту
    • визнання протиправними дій/бездіяльності суб'єкта владних повноважень
    • визнання протиправним/скасування рішення суб'єкта владних повноважень
    Захист у складних кримінальних провадженнях
    В межах департаменту кримінального права, юридичною фірмою надається захист від кримінального переслідування, яке ініціюється правоохоронними органами.

    Правова допомога надається як на стадії досудового розслідування, так і в межах представництва інтересів Клієнта у судах першої, апеляційної та касаційної інстанції [Верховний Суд].

    Спеціалізація:

    • захист від політичного переслідування
    • злочини у сфері господарської діяльності
    • злочини проти власності
    • злочини проти життя та здоров'я
    • злочини проти основ національної безпеки
    • злочини у сфері службової/професійної діяльності
    Невідкладні заходи юридичного реагування
    На різних стадіях юридичного супроводу нами застосовуються наступні невідкладні заходи реагування:

    • накладення арешту на майно, у тому числі грошові кошти
    • накладення заборони вчиняти певні дії
    • зупинення дії правового акту або рішення
    • зупинення примусового виконання
    • збір та фіксація доказів для запобіганню їх втраті
    • виявлення та розшук активів, зобов'язань опонентів
    • перевірка достовірності інформації, що має юридичне значення
    • аналітика даних про ділову репутацію фізичних та юридичних осіб
    • спрямування нової справи до суду впродовж 1 робочого дня
    • підготовка процесуальних документів у 3 годинний строк
    • міжнародна комунікація
     Примусове виконання судових рішень та документів
     Приймаємо на примусове виконання: ухвали судів, виконавчі листи та накази, що видаються судами у передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішення третейського суду, виконавчі написи нотаріусів, рішення міжнародного комерційного арбітражу, іноземних судів
     Науково - правова експертиза [з питань права]
     Забезпечуємо проведення науково - правової експертизи з залученням фахівців [кандидатів та докторів юридичних наук] у галузях конституційного, господарського, цивільного, земельного, екологічного, космічного, кримінального, адміністративного права, а також з питань теорії права та державного управління

     Висновки науково - правової експертизи враховуються в ході кримінальних проваджень, судових розглядів, мають значення для підтвердження законності здійснення господарської діяльності або вчинення тих чи інших дій, які мають юридичні наслідки
     Розробка проектів законів та підзаконних актів
     Розробка правових та інших актів, прийняття яких є сферою компетенції Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевого самоврядування : закони, укази, постанови, розпорядження, накази, рішення
     ГАЛУЗІ ТА ІНДУСТРІЇ
     Публічно - приватне партнерство
     Сфери публічно - приватного партнерства:

     • пошук, розвідка родовищ корисних копалин
     • будівництво та експлуатація автострад, доріг, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів і метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури
     • постачання електричної енергії, природного газу, енергозбереження
     • управління нерухомістю, іншим майном
     • збір, очищення та розподілення води, поводження з відходами
     • управління пам'ятками архітектури та культурної спадщини
     • будівництво/капітальний ремонт житлових будинків [в т.ч. зруйнованих внаслідок агресії РФ]
     • проекти космічно-авіаційного спрямування
     Основні послуги: підготовка документації; перемовини; представництво інтересів перед органами влади; забезпечення розробки, укладення, виконання договорів; супровід реалізації проекту; вирішення спорів; представництво в судах

     Додаткові послуги: розробка законів та підзаконних актів, рішень у сфері публічно - приватного партнерства; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
      Космічне право та авіація
      Питання на вирішення:

      Супровід відносин між державою та приватними компаніями з приводу інвестування, впровадження наукових розробок, методів, засобів та послуг, необхідних для здійснення космічної діяльності та для отримання комерційно орієнтованих результатів; супровід господарської діяльності компаній у сфері космічного права та авіації

      Основні послуги: підготовка документації; перемовини; представництво інтересів перед органами влади; забезпечення розробки, укладення, виконання договорів у сфері космічної діяльності; правове забезпечення реалізації національних та міжнародних проектів; вирішення спорів; представництво в судах України та інших держав

      Додаткові послуги: розробка законів, підзаконних актів, рішень у сфері космічної діяльності та авіації; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
      Транспортні відносини
       Перелік правових питань:

       • юридичний супровід ліцензування перевезення небезпечних вантажів
       • врегулювання відносин у сфері автомобільних, залізничних перевезень
       • правові питання у сфері морського транспорту
       • забезпечення проектів та супровід договорів на транспорті, відносин інвестування, будівництва, реконструкції та модернізації інфраструктури залізничного, морського транспорту
       Основні послуги: підготовка документації; перемовини; представництво інтересів перед органами влади; забезпечення розробки, укладення, виконання договорів; повний юридичний супровід господарської діяльності; вирішення спорів; представництво в судах

       Додаткові послуги: розробка законів та підзаконних актів, рішень у сфері транспортних відносин; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
        Енергетика і природні ресурси
        Перелік правових питань:

        • юридичний супровід відносин у сфері енергетики, використання енергетичних ресурсів з метою вироблення, перетворення, передачі і розподілу енергії
        • забезпечення врегулювання правових питань, які пов'язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії
        • забезпечення реалізації проектів з вітроенергетики, гідроенергетики, сонячної енергетики, біоенергетики [біопаливо]
        Основні послуги: підготовка документації; перемовини; представництво інтересів перед органами влади; забезпечення розробки, укладення, виконання договорів у сфері енергетики; правове забезпечення реалізації національних та міжнародних проектів; вирішення спорів; представництво в судах України та інших держав

        Додаткові послуги: розробка законів, підзаконних актів, рішень у сфері енергетики; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
        Податкові органи та митниця
        Перелік правових питань:

        • супровід поточної господарської діяльності у відповідності з вимогами митного/податкового законодавства
        • договірні відносини, які складаються між суб'єктами господарювання та митницями з приводу виконання тих чи інших зобов'язань: оренда чи придбання майна, що входить до сфери управління ДФС, здійснення діяльності на території митниці, підрядні роботи тощо
        • позасудове врегулювання спорів, які виникають між суб'єктами господарювання та органами державної влади з приводу дотримання вимог оподаткування/митної справи
        • оскарження неправомірних рішень про застосування санкцій за порушення митного/податкового законодавства
        • зупинка виконання оскаржуваних рішень

        Основні послуги: підготовка документації; перемовини; представництво інтересів перед органами влади; забезпечення розробки, укладення, виконання договорів; юридичний супровід господарської діяльності;вирішення спорів; представництво в судах

        Додаткові послуги: розробка законів, підзаконних актів та рішень у сфері податкового/митного правового регулювання; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
        Корпоративні спори/конфлікти
        Питання на вирішення:

        Вирішення корпоративних конфліктів, які виникають між окремими учасниками/акціонерами товариства та товариством

        Основні послуги:

        • захист права власності на частку статутному капіталі/акції
        • захист права на інформацію про діяльність товариства
        • реалізація права на участь в управлінні товариством
        • забезпечення отримання дивідендів
        • оскарження рішень органів управління товариства
        • вирішення інших майнових спорів

        Додаткові послуги: розробка законів, підзаконних актів, рішень у сфері корпоративного права; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
        Банки та фінансові установи
        Правові питання на вирішення:

        • підготовка договорів у сфері банківської діяльності
        • підготовка положень, інструкцій, наказів
        • створення банків та інших фінансових установ
        • відкриття рахунків та компаній у іноземних юрисдикціях
        • супровід іноземних фінансових операцій
        • управління активами, передача грошових коштів у фонди, трасти
        • оскарження договорів кредиту, поруки, іпотеки, інших договорів у сфері банківської/фінансової діяльності
        • досудове врегулювання спорів, перемовини, реструктуризація боргів
        • стягення проблемної заборгованості/забезпечення виконання грошових зобов'язань на території України та інших країн світу
        • судові спори та виконання судових рішень
        Основні послуги: підготовка документації; перемовини; представництво інтересів перед органами влади; забезпечення розробки, укладення, виконання договорів; юридичний супровід господарської діяльності; вирішення спорів; представництво в судах

        Додаткові послуги: розробка законів та підзаконних актів, рішень у сфері фінансових відносин та банківського сектору економіки; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
        Нерухомість та будівництво
        Правові питання на вирішення:

        • розробка договорів з приводу нерухомого майна
        • супровід угод купівлі - продажу, міни, дарування нерухомості
        • внесення нерухомості у статутний фонд
        • передача нерухомого майна в управління
        • забезпечення виконання зобов'язань/виконання договорів
        • припинення іпотеки та зняття обтяжень з нерухомого майна
        • супровід іноземних операцій з нерухомістю
        • оскарження договорів у сфері нерухомості та будівництва
        • досудове врегулювання спорів, перемовини
        • усунення перешкод у користуванні нерухомістю
        • накладення арешту на майно/зупинка продажу
        • захист права власності на нерухомість
        • судові спори та виконання судових рішень
        Основні послуги: підготовка документації; перемовини; представництво інтересів перед органами влади; забезпечення розробки, укладення, виконання договорів; юридичний супровід господарської діяльності; вирішення спорів; представництво в судах

        Додаткові послуги: розробка законів та підзаконних актів, рішень у сфері будівництва та правової регламентації ринку нерухомості; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
        Інтелектуальна власність
        Правові питання на вирішення:

        • підготовка договорів та інших правочинів щодо реалізації права інтелектуальної власності [ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності; ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і використання об'єкта права інтелектуальної власності; договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності; інший договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності]
        • вирішення проблемних питань реєстрації та подальшого підтвердження права інтелектуальної власності
        • організація та участь у перемовинах з контрагентами, вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності [захист майнових та немайнових прав автора, винахідника, виконавця тощо]
        • представництво в судах та органах державної влади з приводу захисту права інтелектуальної власності

        Додаткові послуги:

        розробка законів та підзаконних актів, рішень у сфері права інтелектуальної власності; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
        Антимонопольне право/конкуренція
        Правові питання на вирішення:

        • супровід проблем концентрації, узгоджених дії суб'єктів господарювання, отримання відповідних дозвільних документів
        • забезпечення дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час регулювання цін
        • супровід справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції
        • представництво інтересів у справах про адміністративні правопорушення
        • оскарження анулювання ліцензій, припинення операцій, пов'язаних із зовнішньоекономічною діяльністю суб'єктів господарювання
        • оскарження актів та дій, які усувають конкуренцію або необґрунтовано сприяють окремим конкурентам у підприємницькій діяльності, чи запроваджують обмеження на ринку
        • обмеження монополізму
        • дискримінація суб'єктів господарювання
        • захист від недобросовісної конкуренції
        • неправомірне використання ділової репутації суб'єкта господарювання

        Додаткові послуги: розробка законів та підзаконних актів, рішень у сфері антимонопольно - конкурентних відносин; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
        Медицина та фармацевтична промисловість
        Правові питання на вирішення:

        • створення медичних закладів та установ
        • розробка правової документації у сфері надання медичних послуг
        • консультування медичних установ державного сектору
        • супровід господарської діяльності медичних закладів
        • підготовка договорів та інших правочинів з привод придбання чи оренди нерухомості, закупівлі обладнання, технологій, техніки
        • юридичний супровід програм лікування [Сlinical Trials]
        • юридичний супровід послуг репродуктивної медицини ["сурогатне материнство"]
        • організація та участь у перемовинах з контрагентами, вирішення спорів
        • представництво медичних закладів в судах та органах державної влади
        • врегулювання правовідносин з Міністерством охорони здоров'я України та іншими органами влади
        • представництво інтересів фізичних осіб у сфері захисту права на медичну допомогу/послугу, відшкодування завданої шкоди

        Додаткові послуги: розробка законів та підзаконних актів, рішень у сфері медицини та фармацевтичної промисловості; науково - правова експертиза; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства
        Спортивне право: гравці, клуби, інфраструктура
        Правові питання на вирішення:

        • представництво інтересів спортивних клубів у відносинах з клубами, гравцями, федераціями, органами влади
        • супровід контрактів організацію, проведення, трансляцію заходів
        • представництво інтересів спортсменів у відносинах к клубами, федераціями, органами влади
        • укладення та припинення контрактів
        • участь у міжнародних перемовинах
        • організація переглядів спортсменів у іноземних спортивних клубах [Велика Британія, ЄС, США]
        • забезпечення комерційного використання імені та фото спортсмена
        • врегулювання претензій/судових справ з викладених питань
        Додаткові послуги: розробка законів та підзаконних актів, рішень у сфері спортивного права; [SEO] - Second Opinion [друга думка]; лобіювання законодавства, супровід міжнародних трансферів
        ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
        Lions Litigate - юридична фірма № 1 з ініціативи, супроводу та вирішення політико - правових проблем державного рівня. Ми є організаторами/учасниками понад 100 національних та міжнародних заходів у сфері правосуддя, державного управління, правоохоронної діяльності, законодавчого забезпечення реформ та зовнішньої політики України

        »
        ГОЛОВНА КОМАНДА
        Ми змінюємо уявлення про професію

        »
        Керівник фірми
        Станіслав Батрин
        Фахівець з 13 річним досвідом, к.ю.н., кращий молодий юрист та публічний діяч України 2015 [КРМЮ, Міністерство юстиції України], ТОП - 5 кращих юристів України за версією "Юридичний Вісник України" 2015/2016, 2017/2018, автор десятків науково-правових експертиз для провідних підприємств України, юридичний консультант політичних діячів та корпоративних клієнтів

        Спеціалізація: стратегічне планування захисту, представництво інтересів компаній, перемовини, законопроекти, науково-правова експертиза
        Партнер фірми
        Олег Березюк
        Фахівець з 30 річним досвідом, видатний адвокат України, голова УЮТ, член Ради "Центру Разумкова", в минулому: радник голови Служби зовнішньої розвідки України [2014-2016], начальник Головного аналітично-правового управління Держ підприємництва, Головний консультант Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування

        Спеціалізація: стратегічне планування, перемовини, законопроекти, захист від політичного переслідування, питання національної безпеки
        Партнер фірми
        Михайло Джалапин
        Фахівець з 11 річним досвідом, адвокат, понад 6 років працював на посаді слідчого та на керівних посадах у правоохоронних органах. Розслідував переважну більшість кримінальних проваджень у сфері економіки. Має винятковий досвід у супроводі кримінальних справ, предметом доведення у межах яких є незаконні дії або рішення вищих посадових осіб

        Спеціалізація: кримінальні провадження у сфері господарської діяльності, злочини
        проти власності, життя та здоров'я, у сфері службової та професійної діяльності
        Партнер фірми
        Максим Батрин
        Правник, впродовж 5 років здійснює повний юридичний супровід правових проблем, які виникають у сфері господарського, цивільного, адміністративного права

        Спеціалізація: договори, корпоративна документація, судова практика, представництво
        Партнер фірми
        Михайло Оліфіренко
        Фахівець з 30 річним досвідом у сфері банківських, фінансових відносин. В минулому, заступник голови правління двох національних банків

        Спеціалізація: супровід міжнародних та національних фінансових проектів, угод з нерухомістю, інвестування
        Партнер фірми
        Ганна Рождєствіна-Смук
        Фахівець з 15 річним досвідом у сфері кримінального, цивільного, медичного права

        Спеціалізація:
        представництво інтересів фізичних та юридичних осіб, повний супровід кримінальних та цивільних справ
        23
        роки професійної історії
        100
        відомих компаній - клієнтів фірми
        12
        галузей спеціалізації
        Наші фахівці консультували і надавали правові
        висновки для компаній
        Антонов
        Авіабудівний концерн, провідний виробник літаків, об'єднує конструкторське бюро, комплекс лабораторій, експериментальний завод та випробувальний комплекс. За 70 років діяльності, розроблено понад 100 моделей літаків, включно найбільші у світі: Ан-124 [Руслан] та Ан-225 [Мрія]
        Надра України
        Національна акціонерна компанія, яка реалізує інтереси держави та здійснює інвестиційні проекти у геологорозвідувальній галузі. Здано в експлуатацію більше 100 родовищ. Пошук, розвідка родовищ нафти і газу, металів, золота, олова, алмазів, прогнозування
        Нафтогаз України
        Національна акціонерна компанія, головне підприємство ПЕК. Окрім здійснення комерційної діяльності, компанія забезпечує населення, бюджетні установи, комунальні заклади, споживачів природним газом за цінами, що встановлюються державою
        ККПК
        Київський картонно - паперовий комбінат - одне з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-паперової продукції; є частиною австрійської компанії Pulp Mill Holding. Локація: місто Обухів Київської області, підприємство розташовується на площі близько 99 га; 2 200 осіб
        Ощадбанк
        Український банк, другий за розмірами активів та найбільший за кількістю відділень в Україні. Станом на 1 січня 2018 року, чисті активи банку становили 234 мільярди гривень. За даними британського журналу The Banker, у 2014 році обіймав десяту позицію в рейтингу найбільших банків Центральної та Східної Європи та 367-у в тoп-1000 світових банків
        Південне
        Визнане у світі науково-конструкторське підприємство з розроблення ракетно-космічної техніки. Впродовж 60 років господарської діяльності, зусиллями КБ «Південне» і організацій-партнерів було створено дев'ять типів космічних ракет-носіїв, з використанням яких здійснено близько 500 запусків і виведено на орбіти 1100 космічних апаратів
        Укрпатент
        Український інститут інтелектуальної власності - провідне державне підприємство, яке проводить експертизу заявок на об'єкти промислової власності, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, виносить рішення щодо видачі охоронних документів, забезпечує державну реєстрацію прав у відповідності з законом
        Укртатнафта
        ТОВ «Торговий дім – Укртатнафта» реалізує нафтопродукти
        ПАТ "Укртатнафта", забезпечує їх відвантаження залізничним та автомобільнм транспортом. Послуги: поставка товару залізничним транспортом на умовах FCA франко-перевізник ст. Кагамлицька Укрзалізниці; поставка Товару автомобільним транспортом на умовах FСА, СРТ
        Євразія транс сервіс
        Компанія є власником рухомого складу з понад 1300 вагонів і цистерн. Діяльність: надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, оптова торгівля зерном, необробленим тютюном тощо

        Агро Регіон
        Виробник сільськогосподарської продукції. Компанія розпочала господарську діяльність у 2002 на території Бориспільського району. Господарство вирощує кукурудзу, пшеницю, жито, ячмінь У своєму розпорядженні господарство має близько 40 000 гектарів сільськогосподарських угідь, одну ферму ВРХ та три свиноферми. У «Агро-Регіоні» працює близько 600 працівників
        БНК Україна
        Компания була заснована у 2010 році та наразі є відомим імпортером нафтопродуктів виробництва білоруських нафтопереробних заводів ОАО «Нафтан», ОАО «Мозырский НПЗ». Засновниками компанії є ЗАО «Белорусская нефтяная компания» та РУП «Производственное Объединение «Белоруснефть». Є
        членом Нафтогазової Асоціації України та EBA


        Пологівський олійноекстракційний завод
        ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» є одним з найбільших в Україні підприємств з виробництва рослинних олій і шротів. Завод розпочав діяльність в 1974 році та здійснює повний цикл переробки олійних культур: від приймання, зберігання, попередньої підготовки насіння до повного очищення і подальшого фасування отриманої олії.
        Лебединський насінневий завод
        Сучасна диверсифікована агропромислова компанія. Виробництво сільгоспкультур (кукурудза, пшениця, соняшник, ріпак), посівного матеріалу кукурудзи і соняшнику для таких компаній-виробників насіння як: Monsanto, Pioneer, Euralis Semences; посівного матеріалу цукрового буряку української селекції. Велика рогата худоба: близько 5000 голів
        Восток
        Корпорація управляє автозаправними комплексами в Україні: 141 АЗК, які розташовані в областях: Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Харківська, Херсонська область, місто Київ. Координує роботу джоберської [франчайзингової] мережі 22 АЗК
        УТН-ГРУП
        Компанія здійснює комерційну діяльність, пов'язану з реалізацією авіаційного палива та заправкою літаків в Києві [аеропорт «Жуляни»], Борисполі, Одесі та Львові, більшості міжнародних компаній, що здійснюють польоти в Україну хKLM, Luftgansa, Air Austrian, Air France], Baltic Ground Services, CLICK AVIATION NETWORK DMCC, JETLUX LTD, PRO FUEL LLP
        Центренерго
        ПАТ "Центренерго" є одним із провідних виробників електричної енергії в Україні. До складу компанії входять три теплові електростанції – Вуглегірська, Зміївська та Трипільська. Сумарна проектна потужність станцій становить 7690 МВт, що дорівнює близько 15% від загальної потужності електростанцій України [II місце в державі серед теплових енергогенеруючих компаній]
        Укрхімтрансаміак
        Один із найбільших світових транспортерів рідкого аміаку, є оператором української ділянки магістрального аміакопроводу «Тольятті - Одеса». Рідкий аміак постачається до Одеського припортового заводу та подальший експорт до країн Європи, Азії та США [2,3 млн. тон аміаку на рік]. За рівнем аварійної безпеки аміакопровід не має аналогів в світі. Щороку ДП «Укрхімтрансаміак»
        Люстдорф
        Лідер українського молочного ринку. Продукція реалізується через широковідомі торгові марки: ТМ «На здоров'я», ТМ «Бурьонка», «ТМ Смачно шеф», ТМ «Тотоша», ТМ «Весела Бурьонка». На підприємстві працює більше 1500 співробітників. Виробничі потужності забезпечуються сировиною, зібраною у більш ніж 50 фермерських господарствах регіону [350 тонн молока на добу]
        Аскет Шиппінг
        Відома на ринку господарської діяльності компанія у сфері морського, річкового та автомобільного транспорту. Види діяльності: вантажний автомобільний транспорт; пасажирський морський транспорт; вантажний морський транспорт; вантажний річковий транспорт; складське господарство; транспортне оброблення вантажів; надання в оренду вантажних автомобілів
        Ексімнафтопродукт
        Надання комплексу послуг замовникам, що спеціалізуються в галузі експортно-імпортних операцій з нафтою, мазутом та дизельним паливом. Потужність підприємства складає 17.0 млн тонн перевалки нафти та нафтопродуктів на рік, з яких: нафти - 11 млн тонн, мазуту - 5.0 млн тонн, дизельного палива - 1.0 млн тонн. Загальна площа, яку займає підприємство, складає 45,14 га., 750 осіб
        Продмашстрой
        Лідер постачання хімічної продукції. Укладено договори з провідними заводами-виробниками і найтохімічними компаніями України, експортує продукцію до країн ЄС
        АПЗК
        Авіаційна паливна заправна компанія здійснює постачання пального для міжнародного аеропорту «Бориспіль», міжнародного аеропорту «Київ», обслуговування авіатранспорту
        Агрохімпродукт
        Лідер у постачанні мінеральних добрив. Компанія пропонує великий вибір мінеральних добрив [азотні та мінеральні добрива], забезпечує перевезення безводного аміаку
        Арда Метал Пекеджінг
        ТОВ "Арда Метал Пекеджінг Україна" - частина Ardagh Group Група Ardagh, світового лідера з виробництва металевих та скляних упаковок [100 компаній у 22 країнах на п'яти континентах]
        Долинський комбікормовий завод
        Оптова торгівля зерном, насінням та кормами, складське господарство, надання в оренду машин і устатковання, нерухомого майна
        Акціонерне товариство
        Харківобленерго
        Передача електричної енергії місцевими електричними мережами; постачання електричної енергії за регульованим тарифами
        Україно - корейська
        ТаегуТек Україна
        Компанія спеціалізується на комплексних поставках широкої номенклатури металорізального інструменту виробництва «TaeguTec» [Південна Корея]
        Служба капітана Іллічівського порту
        ДП "Служба капітана Іллічівського морського рибного порту" , що здійснює допоміжне обслуговування водного транспорту
        Фосер Електрік Україна
        Монтаж електророзподільної та контрольної апаратури, виробництво двигунів та турбін
        Mogyi
        Виробництво, смаження, пакування, продаж соняшникового насіння, горіхів
        Завод Орісіл
        Провідний виробник пірогенного кремнезему на території країн східної Європи.
        Аеропорт Київ
        Карго
        Митне оформлення вантажів та міжнародні вантажні перевезення
        Інтерпроінвест
        Виробництво зброї та боєприпасів, розробка та прийняття на озброєння автомату "Малюк", виконання дослідно-конструкторських робіт у сфері стрілецького озброєння та спеціальної військової техніки
        Київська військова картографічна фабрика
        Підприємство "Київська військова картографічна фабрика" входить до сфери управління Міністерства оборони України. Здійснює діяльність відповідно до статуту
        Концерн Військторгсервіс
        Концерн "Військторгсервіс" забезпечує потреби Міністерства оборони та Збройних Сил України. Здійснює поточну господарську діяльність відповідно до статуту
        ДП Топаз
        Виробник "Кольчуги" - унікальної автоматизованої станції радіотехнічної розвідки. Завдяки відсутності активних випромінювань, «Кольчуга» не може бути виявлена засобами радіоелектронної розвідки
        Ми орієнтуємося на стратегічні відносини

        +38 [044] 592-12-70
        officelitigate@gmail.com
        Велика Житомирська, 20, БЦ "Панорама"
        Київ, Україна